Loading...

© Stadia Maps © OpenStreetMap contributors, © NodeMapp

Fietsroutes in Leeuwarden

Hieronder vind je een overzicht aan fietsroutes in Leeuwarden. Je ziet ook alle plaatsen waar op dit moment fietsknooppunten beschikbaar zijn. Spring op je fiets en ontdek de mooiste fietsroutes!

Fietsknooppunten

Hieronder vind je de meest recente fietsroutes in Leeuwarden die worden aangeboden door officiële toeristische organisaties of door geverifieerde gebruikers van ons platform.

Pathfinders zijn fietsers die hun fietsavonturen in Leeuwarden met jou delen.

Zoek je een avontuur? Probeer onze 'Surprise Me'-functie! Vul je voorkeuren hieronder in, en wij zullen een aantal fietsroutes voorstellen die gebruikmaken van de fietsknooppunten in Leeuwarden. De routes worden real-time berekend met behulp van het fietsknooppuntennetwerk.

noord

Icoon richting kiezen
Kaart Leeuwarden
Dorpen of plaatsen in Leeuwarden
plaats
Abbenwier
Alde Leie
Angwier
Baard
Bears
Britsum
De Him
Domwier
Eagum
Easterlittens
Feinsum
Finsterbuorren
Friens
Fûns
Goatum
Goutum
Groote Bontekoe
Grou
Hempens
Hesens
Hijum
Hilaard
Hoptille
Húns
Idaerd
It Wiel
Jellum
Jelsum
Jirnsum
Jorwert
Koarnjum
Lekkum
Leons
Mantgum
Miedum
Narderbuorren
Noardein
Oud-Indische buurt
Reduzum
Rewert
Skillaerd
Skrins
Snakkerburen
Stiens
Suorein
Swichum
Teerns
Tichelwurk
Tsienzerbuorren
Tsjaard
Tsjeintgum
Wammert
Warstiens
Warten
Weidum
Wergea
Wieuwens
Wilaard
Wirdum
Wytgaard