Loading...

© Stadia Maps © OpenStreetMap contributors, © NodeMapp

Fietsroutes in Waadhoeke

Hieronder vind je een overzicht aan fietsroutes in Waadhoeke. Je ziet ook alle plaatsen waar op dit moment fietsknooppunten beschikbaar zijn. Spring op je fiets en ontdek de mooiste fietsroutes!

Fietsknooppunten

Pathfinders zijn fietsers die hun fietsavonturen in Waadhoeke met jou delen.

Zoek je een avontuur? Probeer onze 'Surprise Me'-functie! Vul je voorkeuren hieronder in, en wij zullen een aantal fietsroutes voorstellen die gebruikmaken van de fietsknooppunten in Waadhoeke. De routes worden real-time berekend met behulp van het fietsknooppuntennetwerk.

noord

Icoon richting kiezen
Kaart Waadhoeke
Dorpen of plaatsen in Waadhoeke
plaats
Achlum
Arkens
Baaium
Barrum
Berltsum
Bitgum
Bitgummole
Blessum
Boer
Boksum
Bonkwerd
De Kampen
De Puollen
De Vlaren
Deinum
Dijkshoek
Doijum
Dongjum
Dronryp
Fatum
Firdgum
Franeker
Getswerdersyl
Hatzum
Herbaijum
Hitzum
Holprijp
Ingelum
Kie
Kiesterzijl
Kingmatille
Klooster-Lidlum
Koehool
Koüm
Laakwerd
Lutjelollum
Marsum
Menaam
Miedum
Minnertsga
Nieuwe Bildtdijk
Nieuwebildtzijl
Nij Altoenae
Oosterbierum
Oude Bildtdijk
Oudebildtzijl
Peins
Pietersbierum
Ried
Ritsumasyl
Salverd
Schalsum
Sexbierum
Sint-Annaparochie
Sint-Jacobiparochie
Skingen
Skyldum
Slappeterp
Sopsum
Spannum
Tallum
Teetlum
Tolsum
Tritzum
Tsjeppenbûr
Tzum
Tzummarum
Vrouwbuurtstermolen
Vrouwenparochie
Weakens
Westerein
Westhoek
Wier
Winsum
Wjelsryp
Zwarte Haan
Zweins